24.9.07

Rakkaus on lepo.
Oikeastaan ainoa lepo mitä ihmisellä on.
Eikä mikään ole niin rasittavaa.
Ja se on vapautta.
Eikä kuitenkaan mikään sido niin paljon.
Siinä on rakkauden paradoksi.
Ilman rakkautta ihminen kantaa kuin taakkaa
koko ajan ja on yksinäisyytensä vanki,
niin vapaa kuin yksin ollessaan onkin.


Love is rest.
Actually, the only rest humans have.
And nothing is as exhausting.
And it is freedom.
And yet, nothing binds us as securely.
Therein lies love's paradox.
Without love, it is as if one carried a burden
All the time and was prisoner to his loneliness,
No matter how free he is in his aloneness.


- Eeva Kilpi -


(amo-te tanto, ruça linda)

Sem comentários: