5.5.06

Iucundum, mea vita, mihi proponis amorem
hunc nostrum inter nos perpetuumque fore.
di magni, facite ut vere promittere possit,
atque id sincere dicat et ex animo,
ut liceat nobis tota perducere vita
aeternum hoc sanctae foedus amicitiae.

You, my life, promise that this love
of ours between us shall be agreeable and last forever.
Great gods, arrange for her to speak the truth,
and to say this sincere and from the bottom of her heart,
so that it is granted us to continue all our life
this treaty of inviolable friendship.

Lov meg, du, mitt liv,
at vår kjærlighet skal vare i all evighet.
Store gudene, om hun bare snakker sant,
om hun sier dette i all ærlighet og fra hjertets bunn
så vi kan fortsette resten av livet
med vår hellig vennskapspakt


-Gaius Valerius Catullus-

Sem comentários: